girl playing sand during daytime

Ubezpieczenie przedszkolaka – grupowe czy indywidualne?

Posyłając dziecko do przedszkola, będziemy musieli podjąć decyzję czy chcemy ubezpieczyć je od następstw nieszczęśliwych wypadków. Niewątpliwie, ubezpieczenie przedszkolaka może okazać się bardzo przydatne, przez co wielu rodziców się na nie decyduje. Pytanie jednak, co lepiej wybrać – ofertę grupowego ubezpieczenia oferowanego przez placówkę czy indywidualnie wykupioną polisę?

Czy ubezpieczenie przedszkolaka jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kilkulatka od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe. Wykupienie NNW dziecka uczęszczającego do przedszkola zależy więc tylko i wyłącznie od decyzji rodziców, do której nikt nie ma prawa ich przymusić. Dyrektorzy przedszkoli nie mogą więc nakazać rodzicom kupienia i przedstawienia polisy, a jedynie do tego zachęcić.

Co roku przedszkola oferują ubezpieczenia grupowe dla dzieci, co oczywiście nie oznacza, że rodzice mają obowiązek do nich przystąpić. Każdy z nich może bowiem kupić indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka u dowolnie wybranego ubezpieczyciela. Ubezpieczenie przedszkolaka – zarówno fakt zakupu polisy, jak i jej rodzaj i forma, są więc wolnym wyborem rodziców.

Jakie ubezpieczenie przedszkolaka jest dobre?

Dobre ubezpieczenie powinno obejmować najczęstsze urazy, jakim ulegają małe dzieci. Zwichnięcia, złamania, głębokie urazy skóry, urazy głowy, oparzenia czy pokąsania i pogryzienia – to standard, jaki powinien znaleźć się w polisie ubezpieczeniowej. Co więcej, ubezpieczenie powinno chronić dziecko 7 dni w tygodniu przez całą dobę, zarówno w przedszkolu jak i poza nim, także w czasie wolnym.

Każdy rodzic powinien też zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną, czyli maksymalną kwotę, jaką wypłaci ubezpieczyciel za pobyt dziecka w szpitalu, jego leczenie i rehabilitację czy też za trwały uszczerbek na zdrowiu. Im wyższa kwota, tym lepiej. Dobre ubezpieczenie powinno być kompleksowe – obejmować jak najwięcej zdarzeń i mieć jak najmniej wyłączeń.

Grupowo czy indywidualnie?

Ubezpieczenia grupowe oferowane przez przedszkola oznaczają, że jedna umowa obejmuje wiele osób. Opiekunowie dzieci podpisują wyłącznie deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, ale nie umowę – tą zawiera z ubezpieczycielem dyrektor placówki. Rodzic nie jest więc stroną umowy, ale jej biernym odbiorcą. Inaczej rzecz się ma, gdy rodzic wykupi indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka, które pozwala mu bezpośrednio wpływać na działania ubezpieczyciela.

Z drugiej strony, polisa grupowa jest tańsza od indywidualnej oraz nie obarcza rodziców koniecznością poświęcania czasu na przeglądanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ostateczny wybór należy oczywiście do rodzica. Jednak bez względu na to, co ten wybierze, powinien sprawdzić na jakie warunki się godzi.

Na co zwrócić uwagę?

Przed podpisaniem umowy lub deklaracji, każdy rodzic powinien zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, wyłączeniami zawartymi w OWU oraz wartością sumy gwarancyjnej. Niekiedy przedszkola oferują polisy z dość niską jej wartością, co znaczy, że przy poważniejszych zdarzeniach, rodzic może dostać niewielką rekompensatę finansową, która będzie dużo niższa niż realne poniesione przez niego koszty.

W innych przypadkach może też okazać się, że na zgłoszenie wypadku jest bardzo krótki okres czasu o którym rodzic nie wiedział. Dlatego też, wybierając NNW dziecka (zwłaszcza to, które oferuje przedszkole), należy poprosić o dostarczenie OWU oraz wszelkiej dokumentacji, która mówi o warunkach wypłaty odszkodowania.

Czy warto się zdecydować?

Fakt, że ubezpieczenia przedszkolne nie należą do obowiązkowych, nie oznacza, że rodzice nie powinni z nich skorzystać. Wszak dzieci, które zaczynają poznawać świat i których „wszędzie jest pełno” a które nie do końca rozumieją skutki swoich działań, dość często ulegają wypadkom. Większość z nich nie jest groźna, ale czy nie lepiej „dmuchać na zimne”?

Część dzieci, podczas przedszkolnych zabaw lub niegroźnych przepychanek z rówieśnikami, ulega urazom głowy czy kończyn. Ubezpieczenie przedszkolaka daje gwarancję, że w przypadku poważniejszego urazu, dziecko zostanie objęte specjalistyczną opieką, a rodzice będą mogli liczyć na odszkodowanie i zwrot kosztów jego leczenia.

Related Posts